We maken gebruik van Cookies om uw bezoek op onze website te verbeteren.
Om meer te weten.

Ga direct naar inhoud

Onze diensten

Ecofirst biedt u volledige ondersteuning voor al uw projecten!

Mare présence sur chantier BD

Ecofirst biedt u volledige ondersteuning voor al uw projecten!

U moet acties opzetten met betrekking tot natuurgebieden? Je weet niet waar je moet beginnen? Wilt u tijd besparen door contact op te nemen met de juiste mensen en de juiste hulpmiddelen in te zetten? U wilt uw investeringen optimaliseren door acties te vinden die gunstig zijn voor de biodiversiteit?

Net als een Zwitsers zakmes levert Ecofirst een waaier aan diensten met betrekking tot natuurvraagstukken: ecologische engineering, digitale kartering, databeheer en -analyse, biologische inventarissen, terreindeskundigheid, verkrijgen van vergunningen, relaties met overheden, financiering, onderhandelingen, vergoedingen, case studies (BREEAM en EAI), uitvoering van veldwerk en opvolging van terreinen.

Uniek aan Ecofirst is dat we uw project van A tot Z kunnen behandelen, in 3 talen (FR, NL, EN), met deze transversale visie op alle te realiseren missies en stappen. Met één aanspreekpunt voor u!

Hoewel de meeste van onze projecten in België, Frankrijk en Luxemburg liggen, werken we in heel Europa. Tot onze klanten behoren gerenommeerde bedrijven waarvoor we al jaren pragmatisch en efficiënt werken.

Neem contact met ons op om ons te vertellen wat u zoekt!

1

Advies, uitvoering en follow-up van habitatbeheer of herstelmaatregelen op het terrein

Wilt u de faciliteiten in het veld efficiënt en betrouwbaar inrichten?

Wij kunnen u adviseren over de meest geschikte arrangementen. Afhankelijk van de uit te voeren werkzaamheden stellen wij voor u de optimale specificaties op. We hebben met veel aannemers gewerkt en we zullen u helpen slagen door de beste te kiezen. U hoeft zich nergens zorgen over te maken, wij volgen de werkzaamheden ter plaatse voor u op, zodat deze worden uitgevoerd volgens de eisen die in het bestek zijn vastgelegd.

2

Biologische inventarissen en naturalistische expertise

Wilt u de balans opmaken en/of uw handelen ten gunste van de natuur motiveren? Wij voeren voor u de meest relevante biologische inventarisaties uit, afhankelijk van uw situatie. Naast ons team van deskundigen beschikken we over een groot netwerk van medewerkers die we kunnen mobiliseren voor grootschalige missies.

Afhankelijk van uw budget en de te inventariseren groepen bepalen we samen met u de meest geschikte methodiek (doelgroepen, type inventarisatie, frequentie).


Onze deskundigheid strekt zich uit tot de volgende groepen: planten, insecten, vogels, vleermuizen, amfibieën en reptielen

3

Beheerplan

Moet u een beheerplan voor een natuurgebied opstellen?

We voeren een biologische en reglementaire inventarisatie van het gebied uit, zodat we samen met u de prioritaire thema's kunnen identificeren. Afhankelijk van de verkregen resultaten stellen wij een beheerplan op dat in overeenstemming is met de wettelijke voorschriften en de biologische mogelijkheden van de betreffende natuurlijke omgeving.

4

Vegetatiebeheer

Moet u de vegetatie beheren en bent u op zoek naar methoden die de biodiversiteit en het functioneren van het ecosysteem bevorderen?

Als vegetatiebeheer niet uw core business is, kunnen wij u helpen deze beperking om te zetten in een echte kans! Onze ervaring en onze innovaties met grote bedrijven, publieke of private structuren stellen ons in staat om u de beste oplossingen te bieden in het hart van ecologische, maatschappelijke en milieuvraagstukken. We implementeren oplossingen die rekening houden met de natuurlijke en menselijke context, maar ook met het budgettaire aspect.

5

Het in kaart brengen van

Moet u een kaart van een natuurgebied maken om goede beslissingen te kunnen nemen?

We hebben een hoog niveau van expertise ontwikkeld in het in kaart brengen van natuurlijke omgevingen. We beheersen alle stadia, van het veld tot de uiteindelijke weergave, inclusief de gegevensverwerking. In het veld evolueert ons team op een snelle en relevante manier. Het is niet nodig om te verdwalen in de details, het belangrijkste is om de juiste parameters te kiezen, wat we met u zullen doen op basis van uw behoeften. Zodra de gegevens zijn verzameld, bouwen we een dynamische database die ons in staat stelt om u een kaart te leveren die is aangepast aan uw situatie, en om verslag uit te brengen over de evolutie van deze natuurlijke omgevingen.

Ons team zal rekening houden met uw computerbeheersysteem om een perfecte compatibiliteit met uw huidige tools te garanderen.

6

Administratieve stappen

Moet u in contact treden met overheidsdiensten of -instellingen en weet u niet goed hoe u dat moet aanpakken?  Wilt u een subsidieaanvraag indienen, een natuurbeheerplan opstellen, een machtiging of vergunning (bijv. omgevingsvergunning) aanvragen voor werkzaamheden die u wilt gaan uitvoeren?

Ecofirst kan u helpen door aan te geven welke stappen moeten worden ondernomen en met wie contact moet worden opgenomen. Ecofirst helpt U ook uw project bij de bevoegde autoriteiten te verdedigen. Onze ervaring, hoofdzakelijk in België maar ook in Luxemburg, is gebaseerd op talrijke projecten die nauwe betrekkingen vereisten met alle soorten autoriteiten en gesprekspartners.

7

Vleermuizen expertise

Hebt u een vleermuisonderzoeksproject en kunt u geen bekwame partner vinden om het uit te voeren? Bent u op zoek naar een opleiding in akoestische vleermuisidentificatie? Heeft u advies nodig over vleermuisdetectie of -bescherming, regelgeving, specifieke inrichtingen ?

Ecofirst beschikt over een gespecialiseerd team op het gebied van de chiropterologie : vangen (met inachtneming van de gezondheidsvoorschriften en vaccinatie tegen hondsdolheid), telemetrie, opsporing en akoestische identificatie, en beheer. Wij werken graag samen met natuurbeschermingsorganisaties en studiebureaus om ervoor te zorgen dat er bij uw projecten rekening wordt gehouden met vleermuizen en om u te begeleiden naar passende oplossingen.

8

Bio-akoestische ontwikkeling

De studie van fauna met behulp van geluidsopnamen ontwikkelt zich snel. Naast de al lang bestaande akoestische studie van vleermuizen, krijgen andere groepen vorm: orthoptera, kleine zoogdieren (waaronder de hazelmuis), vogels, enz.

Ons team bestaat uit twee akoestici die al vele jaren chiropterologen zijn, maar die ook verschillende wegen hebben verkend voor de ontwikkeling van onderzoeks- en identificatie-instrumenten voor andere soorten, en in sommige gevallen voor individuele herkenning.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u gebruik wilt maken van deze vaardigheden voor uw project!


9

Drone toepassingen

Hebt u een project waarvoor u kwaliteitsluchtbeelden en het gebruik van een drone voor promotiedoeleinden nodig hebt? Hebt u vragen over de toepassing van teledetectie om de verzameling van veldgegevens te vergemakkelijken? Projecten met 3D-modellering van swerkgebieden of toekomstige ontwikkelingen ? Advies over de geldende voorschriften en de eventuele mogelijkheden om dit instrument te gebruiken?

Ecofirst beschikt over een piloot met Europese licentite, de apparatuur en de kennis om vele taken uit te voeren:

  • productie van communicatiebeelden en -video's
  • 3D modellering door fotogrammetrie
  • luchtfoto van lineaire landschapselementen
  • Berekening van oppervlakte en volume voor diverse toepassingen: evolutie van habitats, landbouwschade, enz.
  • teledetectie (inclusief herkenning van invasieve planten vanuit de lucht)
  • en vele anderen

Het doel van Ecofirst is deze vernieuwende instrumenten te gebruiken om de ecologische uitdagingen aan te gaan van de klanten, partners en organisaties waarmee wij samenwerken.

10

Mobilisatie van de houtkolom

Hebt u een gezamenlijk project territoriale ontwikkeling? Wilt u het duurzaam beheer in een bepaald gebied stimuleren? U weet niet hoe u het project moet opzetten of hoe u het moet uitvoeren?

Ecofirst is een onmisbare partner voor de planning van dit soort projecten. Wij zijn al jaren betrokken bij het duurzame beheer van natuurlijke habitats (bossen, ...). Wij overleggen graag met u om de behoeften van uw project in kaart te brengen. Wij zullen u graag in contact brengen met de juiste actoren. Wij hebben sterke banden opgebouwd met vele belanghebbenden in duurzaam beheer en kunnen u naar de juiste mensen doorverwijzen.

Heeft uw project de aandacht getrokken van een openbare of particuliere investeerder/financier? Wij zullen u graag helpen bij de uitvoering van uw project. Wij zullen u gedurende het hele project bijstaan. In sommige gevallen kunnen wij zelfs het project coördineren.

11

Opleiding Geïntegreerd beheer van de vegetatie

Wenst u uw team of uw onderaannemers een alternatieve vorm van natuurbeheer of een andere beheermethode van de vegetatie te leren ?

Ecofirst is een referentiepunt geworden voor opleidingen op maat in allerlei thema’s verbonden met landschaps- en natuurbeheer. Talrijke opleidingsmodules (kartering, onderhandelingen, veldwerk, onderhoud van uitgevoerde inrichtingen, ... ) werden tijdens het LIFE Elia-RTE-project ontwikkeld.

Van theorie naar praktijk, kunt U op onze deskundigen rekenen om hun ervaring over te dragen en zodoende de bewustmaking voor de uitdagingen rond uw natuurgebieden te verbeteren.

12

Biodiversity en Bedrijven

Wenst U als bedrijf een positieve invloed te hebben op de biodiversiteit van uw bedrijfterreinen ?

Doe eens beroep op ons om samen te bepalen hoe we biodiversiteitstoename, beheerkostenafname en een betere zichtbaarheid van de ondernomen stappen kunnen verzoenen

Ecofirst maakt deel uit van de lijst “Adviseurs biodiversiteit en bedrijven” dankzij de opleiding “ Masterclass Adviseur biodiversiteit en bedrijven ” van het Interreg project 2B Connect.

Onze deskundigen kunnen U stapsgewijs begeleiden bij de integratie van de biodiversiteit op elk niveau van uw bedrijf, dankzij de beslissingsboom “Biodiversitree” van de FOD Volksgezondheid

DSC3584 1

Ontdek onze nieuwste prestaties

Lees meer