We maken gebruik van Cookies om uw bezoek op onze website te verbeteren.
Om meer te weten.

Ga direct naar inhoud

Onze diensten

Ecofirst biedt u volledige ondersteuning voor al uw projecten!

Mare présence sur chantier BD

Ecofirst biedt u volledige ondersteuning voor al uw projecten!

U moet acties opzetten met betrekking tot natuurgebieden? Je weet niet waar je moet beginnen? Wilt u tijd besparen door contact op te nemen met de juiste mensen en de juiste hulpmiddelen in te zetten? U wilt uw investeringen optimaliseren door acties te vinden die gunstig zijn voor de biodiversiteit?

Net als een Zwitsers zakmes levert Ecofirst een waaier aan diensten met betrekking tot natuurvraagstukken: ecologische engineering, digitale kartering, databeheer en -analyse, biologische inventarissen, terreindeskundigheid, verkrijgen van vergunningen, relaties met overheden, financiering, onderhandelingen, vergoedingen, case studies (BREEAM en EAI), uitvoering van veldwerk en opvolging van terreinen.

Uniek aan Ecofirst is dat we uw project van A tot Z kunnen behandelen, in 3 talen (FR, NL, EN), met deze transversale visie op alle te realiseren missies en stappen. Met één aanspreekpunt voor u!

Hoewel de meeste van onze projecten in België, Frankrijk en Luxemburg liggen, werken we in heel Europa. Tot onze klanten behoren gerenommeerde bedrijven waarvoor we al jaren pragmatisch en efficiënt werken.

Neem contact met ons op om ons te vertellen wat u zoekt!

Ecofirst biedt u volledige ondersteuning voor al uw projecten!

1

Advies, uitvoering en follow-up van acties op het terrein

Wilt u de faciliteiten in het veld efficiënt en betrouwbaar inrichten?

Wij kunnen u adviseren over de meest geschikte arrangementen. Afhankelijk van de uit te voeren werkzaamheden stellen wij voor u de optimale specificaties op. We hebben met veel aannemers gewerkt en we zullen u helpen slagen door de beste te kiezen. U hoeft zich nergens zorgen over te maken, wij volgen de werkzaamheden ter plaatse voor u op, zodat deze worden uitgevoerd volgens de eisen die in het bestek zijn vastgelegd.

2

Biologische inventarissen en naturalistische expertise

Wilt u de balans opmaken en/of uw handelen ten gunste van de natuur motiveren? Wij voeren voor u de meest relevante biologische inventarisaties uit, afhankelijk van uw situatie. Naast ons team van deskundigen beschikken we over een groot netwerk van medewerkers die we kunnen mobiliseren voor grootschalige missies.

Afhankelijk van uw budget en de te inventariseren groepen bepalen we samen met u de meest geschikte methodiek (doelgroepen, type inventarisatie, frequentie).

3

Beheersplan

Moet u een beheersplan voor een natuurgebied opstellen?

We voeren een biologische en reglementaire inventarisatie van het gebied uit, zodat we samen met u de prioritaire thema's kunnen identificeren. Afhankelijk van de verkregen resultaten stellen wij een beheersplan op dat in overeenstemming is met de wettelijke voorschriften en de biologische mogelijkheden van de betreffende natuurlijke omgeving.

4

Vegetatiebeheer

Moet u de vegetatie beheren en bent u op zoek naar methoden die de biodiversiteit en het functioneren van het ecosysteem bevorderen?

Als vegetatiebeheer niet uw core business is, kunnen wij u helpen deze beperking om te zetten in een echte kans! Onze ervaring en onze innovaties met grote bedrijven, publieke of private structuren stellen ons in staat om u de beste oplossingen te bieden in het hart van ecologische, maatschappelijke en milieuvraagstukken. We implementeren oplossingen die rekening houden met de natuurlijke en menselijke context, maar ook met het budgettaire aspect.

5

Het in kaart brengen van

Moet u een kaart van een natuurgebied maken om goede beslissingen te kunnen nemen?

We hebben een hoog niveau van expertise ontwikkeld in het in kaart brengen van natuurlijke omgevingen. We beheersen alle stadia, van het veld tot de uiteindelijke weergave, inclusief de gegevensverwerking. In het veld evolueert ons team op een snelle en relevante manier. Het is niet nodig om te verdwalen in de details, het belangrijkste is om de juiste parameters te kiezen, wat we met u zullen doen op basis van uw behoeften. Zodra de gegevens zijn verzameld, bouwen we een dynamische database die ons in staat stelt om u een kaart te leveren die is aangepast aan uw situatie, en om verslag uit te brengen over de evolutie van deze natuurlijke omgevingen.

Ons team zal rekening houden met uw computerbeheersysteem om een perfecte compatibiliteit met uw huidige tools te garanderen.

6

Administratieve stappen

U moet contact opnemen met administraties of instellingen en u weet niet hoe u dat moet doen?

Ecofirst zal u helpen door u te richten op de te nemen stappen en de mensen die u moet contacteren. Onze ervaring is gebaseerd op tal van projecten die een nauwe relatie met alle soorten administraties en contacten hebben vereist.

7

Opleiding Geïntegreerd beheer van de vegetatie

Wenst u uw team of uw onderaannemers een alternatieve vorm van natuurbeheer of een andere beheermethode van de vegetatie te leren ?

Ecofirst is een referentiepunt geworden voor opleidingen op maat in allerlei thema’s verbonden met landschaps- en natuurbeheer. Talrijke opleidingsmodules (kartering, onderhandelingen, veldwerk, onderhoud van uitgevoerde inrichtingen, ... ) werden tijdens het LIFE Elia-RTE-project ontwikkeld.

Van theorie naar praktijk, kunt U op onze deskundigen rekenen om hun ervaring over te dragen en zodoende de bewustmaking voor de uitdagingen rond uw natuurgebieden te verbeteren.

8

Biodiversity en Bedrijven

Wenst U als bedrijf een positieve invloed te hebben op de biodiversiteit van uw bedrijfterreinen ?

Doe eens beroep op ons om samen te bepalen hoe we biodiversiteitstoename, beheerkostenafname en een betere zichtbaarheid van de ondernomen stappen kunnen verzoenen

Ecofirst maakt deel uit van de lijst “Adviseurs biodiversiteit en bedrijven” dankzij de opleiding “ Masterclass Adviseur biodiversiteit en bedrijven ” van het Interreg project 2B Connect.

Onze deskundigen kunnen U stapsgewijs begeleiden bij de integratie van de biodiversiteit op elk niveau van uw bedrijf, dankzij de beslissingsboom “Biodiversitree” van de FOD Volksgezondheid

Cta nos services 3x

Ontdek onze nieuwste prestaties

Lees meer