We maken gebruik van Cookies om uw bezoek op onze website te verbeteren.
Om meer te weten.

Ga direct naar inhoud

Onze publicaties

Ontdek al onze publicaties, artikelen en rapporten!

Publications mockup
  • Rapport

(FR) Biologische inventarisaties uitgevoerd in het kader van het project LIFE Elia-RTE, Eindverslag 2020

Meer informatie
Rapport Monitoring 2020
  • Rapport

(EN) Groene hoogspanningscorridors in Europa. Geïntegreerd Vegetatiebeheer (IVM): Status, Obstakels en perspectieven

Meer informatie
RGI and Ecofirst 2019 Green electricity corridors in Europe Integrated
  • Rapport

(FR) Biologische inventarisaties uitgevoerd in het kader van het project LIFE Elia-RTE, Eindverslag 2019

Meer informatie
Godeau et al 2020 Inventaires biologiques réalisés à la suite du pro
  • Artikel

(FR) Biodiversiteitsvriendelijk beheer onder hoogspanningslijnen

Meer informatie
Godeau et Lesigne 2018 Gestion favorable à la biodiversité sous les ligne
  • Rapport

(FR + EN) Layman's report over het project LIFE Elia-RTE

Meer informatie
Page 0000

(FR) LIFE ELIA in Frankrijk. Feedback over de 7 pilotlocaties - Deel 2/2

Meer informatie
De Voghel 2014 Le LIFE ELIA en France Retour dexpériences sur l

(FR) LIFE ELIA in Frankrijk. Feedback over de 7 pilotlocaties - Deel 1/2

Meer informatie
De Voghel and Bauffe Christophe 2014 Le LIFE ELIA en France Retour dexpériences sur l
  • Artikel

(FR) Secundaire bossoorten in gelaagde struikranden: vermeerderingsproeven in het kader van het LIFE-ELIA-project

Meer informatie
De Voghel et al 2014 Les essences forestières secondaires des lisières
  • Artikel

(FR) LIFE Elia - een goede start

Meer informatie
Bauffe et al 2012 Le life ELIA une prise délan
  • Artikel

(FR) LIFE Elia - Naar een reflectie over het duurzaam beheer van de boscorridors die verbonden zijn met het hoogspanningsnet

Meer informatie
Bauffe et al 2012 Vers une réflexion sur la gestion durable des coul
  • Artikel

(FR) Arduinna sylva - Duik in het hart van het mysterieuze

Meer informatie
1206 NEF02 Massif Ardenne