We maken gebruik van Cookies om uw bezoek op onze website te verbeteren.
Om meer te weten.

Ga direct naar inhoud
  • Verslag

(FR) Vleermuisonderzoeksproject in het bos van Saint-Michel-Freyr

In juni 2018 ondertekenden de Stichting Pairi Daiza en de Waalse minister van Bosbouw een contract voor het gezamenlijk beheer van het Woud van Saint-Michel-Freyr over 1.645 ha, het Nassonia-project was geboren. De ambitie van dit langetermijnproject is de natuurlijke waarde van dat bos terug te geven en dit prachtige bosmassief op een innovatieve manier te valoriseren, via een geïntegreerd en participatief beheer dat is verankerd in territoriale ontwikkeling.

Een van de doelstellingen van Nassonia is plaats te maken voor experimenten en studies. Onder de dieren- en plantenpopulaties die het bos bewonen, vormen vleermuizen een bijzonder interessante groep om te bestuderen, aangezien verschillende soorten nauw afhankelijk zijn van deze omgeving om er hun slaapplaats te vinden of zich te voeden. De bijzondere behoeften van deze soorten maken hen ook gevoelig voor veranderingen in de beheerspraktijken en kunnen dus goede indicatoren zijn voor de relevantie van de beheerkeuzes.

De huidige studie, die in 2020 werd uitgevoerd, heeft tot doel de kennis te verbeteren van de lokale verspreiding van de soorten binnen het woud en de kwalitatieve en kwantitatieve beoordeling van het gebruik van de verschillende delen van het bos door de verschillende soorten.

De 2020-inventarisaties waren gebaseerd op 3 elkaar aanvullende onderzoeksmethoden:

  • passieve detectoronderzoeken (SM4Bat)
  • actieve detectoronderzoeken, in transecten
  • bewaking van nestkasten

In dit verslag worden de resultaten van deze studie gepresenteerd.

Capture