We maken gebruik van Cookies om uw bezoek op onze website te verbeteren.
Om meer te weten.

Ga direct naar inhoud
  • Analyse en expertise

Advies en expertise inzake milieueffectrapportage van bepaalde projecten

  • Mandaat Eenmalige contracten
  • Lopend sinds 2021
  • Situering Groot Hertogdom Luxemburg
GD du Lux
  • 1 bevoorrechte Luxemburgse partner en veel verschillende klanten
  • 2 accreditaties: natuurlijke omgeving en bosbouw
  • Meer dan 20 afgeronde of lopende projecten

Sinds 18 augustus 2021 heeft Ecofirst in het Groot Hertogdom Luxemburg een vergunning verkregen voor het uitvoeren van fauna- en floraonderzoeken (tellingen, monitoring op lange termijn) en milieustudies (milieueffectrapportage, Natura 2000-screening, eco-balans, enz.). Ecofirst is met name betrokken bij de beoordeling van de mogelijke gevolgen voor het milieu van verschillende civieltechnische projecten, die dikwijls van algemeen belang worden geacht. Onze ecologen brengen hun ervaring in om de effecten op de natuur te vermijden, te verminderen en te compenseren, als die er zijn.