We maken gebruik van Cookies om uw bezoek op onze website te verbeteren.
Om meer te weten.

Ga direct naar inhoud
 • Concrete inrichtingen

Biodiversiteitsontwikkelingen in het kader van grote infrastructuurprojecten

 • Mandaat Ontwerp en implementatie van inrichtingen t.v.v. biodiversiteit
 • Lopend Sinds 2019
 • Situering Waals Gewest
BDE2 Verger
 • 2 infrastructuurprojecten
 • 8 gemeenten
 • 65 ontworpen en uitgevoerd inrichtingen

In het kader van de grote infrastructuurprojecten van Elia, helpt Ecofirst de betrokken gemeentebesturen om op hun hele grondgebied landschaps- en biodiversiteitsprojecten uit te voeren.

Ecofirst doet een beroep op de expertise van zijn hele team (biologen, bosbouwdeskundigen, onderhandelaars) om de gemeenten de meest geschikte landschapsinrichtingsprojecten voor te stellen op basis van de identiteit en de specifieke kenmerken van het betrokken gebied en de plaatselijke ecologische opportuniteiten. Op basis van een door Ecofirst opgesteld opportuniteitsrapport selecteren de lokale overheden de uit te voeren projecten en doen ze een beroep op de technische expertise van Ecofirst om deze acties uit te voeren, in samenwerking met de lokale actoren (Bosadministratie en waterlopenbeheerders, Waalse Regionale Landschappen en lokale overheden).

Door deel te nemen aan het beheer van fondsen die deze projecten kunnen ondersteunen, zorgt Ecofirst voor een administratieve follow-up van de financiering van de ontwikkelingen.

Ecofirst heeft al acht lokale overheden ondersteund in twee grote projecten voor de uitvoering van 65 projecten op hun hele grondgebied.

Onze expertise ten dienste van dit project:

 • Algemene projectcoördinatie en budgetcoördinatie: L. Coquelet
 • Overleg en opstellen van Opportunitenverslagen : L. Nivelle
 • Ondersteuning van lokale autoriteiten, uitvoering en monitoring van acties : Th. Lefèvre, O. Noël

Voorbeelden van de geplande inrichtingen dankzij de financiering van Elia:

 • Inrichtingen gebonden aan het water: bestrijding van Reuzenbalsemien, beschutplaatsen voor vissen, poelenaanleg
 • Aanplantingen in landbouwgebied (hagen, boomgaarden, agroforestry, …) in bossen (bosranden, …)
 • Landschappelijke inrichtingen voor het grote publiek: heraanleg van uitzichtpunt, wandelpad, picknickplaats, kijkhut, …
 • Andere inrichtingen: aanleg nestkasten, opstellen infoborden, opstellen van een project rond duurzaam bosbeheer in samenwerking met de « Collectif Forêt » (« Dynamisation et gestion durable de la forêt sur Malmedy, Stoumont et Stavelot »).

Persoversicht: