We maken gebruik van Cookies om uw bezoek op onze website te verbeteren.
Om meer te weten.

Ga direct naar inhoud
  • Verslag

(EN) Groene hoogspanningscorridors in Europa. Geïntegreerd Vegetatiebeheer (IVM): Status, Obstakels en perspectieven

Met een passend beheer kan de biodiversiteit zich ontwikkelen in de boscorridors in de stroomlijnen. Een dergelijk alternatief vegetatiebeheer (AVM) creëert groene corridors en komt ten goede aan meerdere habitats en soorten. Hoewel veel transmissienetbeheerders (TSO's) een dergelijk beleid hebben geïmplementeerd, is er nog steeds een groot ontwikkelingspotentieel om de aard van de grond binnen de corridors van de elektriciteitslijnen te verbeteren. Om te begrijpen waarom de TSO's problemen kunnen hebben met de implementatie van VAM, hebben Ecofirst en RGI een vergelijkingsstudie uitgevoerd om de belemmeringen, de instrumenten die nodig zijn om deze te overwinnen en de hefbomen voor de implementatie van VAM-beleid in kaart te brengen. Bij de oefening werd vastgesteld dat de belangrijkste obstakels eerder menselijk dan technisch van aard waren. Het aangaan van duurzame partnerschappen met eigenaren, de noodzaak om de TSO intern te overtuigen en de ontwikkeling van een zakelijke benadering van alternatief beheer zijn terugkerende uitdagingen. Er zijn vier hoofdprioriteiten voor de toekomst vastgesteld:

  • maak mapping tools
  • nieuwe benaderingen van het bestuur te testen en te delen
  • de rentabiliteit bewijzen door middel van een kosten-batenanalyse
  • de wetenschappelijke kennisbasis te verbreden.
RGI and Ecofirst 2019 Green electricity corridors in Europe Integrated