We maken gebruik van Cookies om uw bezoek op onze website te verbeteren.
Om meer te weten.

Ga direct naar inhoud
  • Analyse en expertise

BELIVE-project (RTE)

  • Mandaat Audit van het project, technische steun
  • Voltooid 2018-2021
  • Situering Frankrijk
BELIVE
  • 220 ha inrichtingen ten gunste van de biodiversiteit
  • 3 regio's in Frankrijk : Bretagne-Loire, Zuid-Oosten, Franse Ardennen
  • 3.5 jaar project

Het project BELIVE (BiodiversitE sous les LIgnes par la Valorisation des Emprises) zet de inrichtingen van het LIFE Elia-RTE project voort en speelt in op de impuls van het bedrijfslan van RTE: "de aanwezigheid en de fysieke afdruk van ons netwerk valoriseren, daar het meer dan alleen elektriciteit levert, hetzij via glasvezel, hetzij door de ontwikkeling van groene corridors onder onze lijnen". »

BELIVE wil daarom feedback geven over de wijziging in het vegetatiebeheer op de veiligheidscorridors van hun netwerk. Met de steun van de stakeholders zullen de uitgevoerde inrichtingen, in het kader van het Elia-RTE LIFE-project, worden geëvalueerd. Andere valorisatie mogelijkheden van de corridorswo ( productie van biomassa, landbouw, boomkwekerij, jachtfaciliteiten... ) zullen ook geanalyseerd worden.

Ecofirst neemt deel aan het BELIVE project (Frankrijk) met een transversale rol om feedback te geven over de per regio ondernomen stappen.