We maken gebruik van Cookies om uw bezoek op onze website te verbeteren.
Om meer te weten.

Ga direct naar inhoud
  • Verslag

(EN) Creating green corridors under overhead lines - Biological evolution : 10-years after report

Het LIFE Elia-RTE programma (2011-2017) vond hoofdzakelijk plaats in België onder het hoogspanningsnet van Elia. De doelstelling van het project was de invoering van een alternatief en geïntegreerd vegetatiebeheer in boscorridors onder hoogspanningslijnen. Dankzij het LIFE-programma konden op ongeveer 500 hectare nieuwe beheerstechnieken worden toegepast.

Na afloop van het project werd het vervangen door de nieuwe strategie van Elia "Ecologische corridors", die op 90% van het Belgische net toegepast moet worden (Act Now programma 2030).

Dit verslag presenteert een analyse van 10 jaar biologische monitoring op de ingerichte sites, gericht op een groot aantal dier- en plantensoorten, om de resultaten van dit nieuwe beheer te evalueren.

De gegevens worden op drie verschillende niveaus geanalyseerd :

  • het gehele gebied : slagen van de LIFE-actie, fytosociologische beschrijving, biologisch voordeel van de beheerswijziging.
  • habitats: typologie van de in de corridors aanwezige habitats, verworven oppervlakte in termen van Natura 2000-habitats, evolutie.
  • soortengemeenschappen: aanwezigheid van soorten van de rode lijst, soorten waarop de Natura 2000-richtlijnen betrekking hebben, soortenlijsten.
10 years after