We maken gebruik van Cookies om uw bezoek op onze website te verbeteren.
Om meer te weten.

Ga direct naar inhoud
  • Artikel

(FR) LIFE Elia - een goede start

Dit artikel is een vervolg op het artikel gepubliceerd in Silva Belgica n°1/2012: "LIFE Elia, naar een reflectie over het duurzaam beheer van de boscorridors die verbonden zijn met het hoogspanningsnet". Het oplossen van de problemen die zich voordoen bij het beheer van de boscorridors die verband houden met het hoogspanningsnet is gebaseerd op belangrijke stappen: overleg, vergaderingen, inventarisatie, kartering, onderhandelingen, voorstellen, ... De eerste zes maanden van het project hebben de basis gelegd voor het succes van de partners die bij het project betrokken zijn, van heinde en verre.

Bauffe et al 2012 Le life ELIA une prise délan