We maken gebruik van Cookies om uw bezoek op onze website te verbeteren.
Om meer te weten.

Ga direct naar inhoud
  • Artikel

(FR) Le LIFE ELIA - Naar een reflectie over het duurzaam beheer van de boscorridors die verbonden zijn met het hoogspanningsnet en de eerste genomen maatregelen

Het bosbeheer moet in de loop der jaren kunnen evolueren en nieuwe parameters integreren: nieuwe boscode, Natura 2000, PEFC, Biodiversiteitscirculaire, ... De eigenaar, of beheerder, moet in staat zijn om rekening te houden met nieuwe bosbouwkundige oriëntaties en de evolutie van de bijbehorende technieken, met aandacht voor mogelijke kansen ... en dit is nooit eenvoudig. Temeer daar komen nog diverse beperkingen of verplichtingen bij, zoals die met betrekking tot de doorgang van hoogspanningslijnen in het bosrijke gebied. Het LIFE ELIA-project heeft tot doel verplichtingen en mogelijkheden in het beheer van onze openbare en particuliere bossen op elkaar af te stemmen.

Het eerste artikel gaat over de mogelijkheden die dit LIFE-project biedt voor boseigenaren.

Het tweede artikel, "Le LIFE ELIA - une prise d'élan", geeft een overzicht van concrete acties die door het projectteam werden uitgevoerd. Deze acties tonen de relevantie van de voorstellen aan en hebben geleid tot potentiële toevoegingen van significante gebieden.

Bauffe et al 2012 Vers une réflexion sur la gestion durable des coul