We maken gebruik van Cookies om uw bezoek op onze website te verbeteren.
Om meer te weten.

Ga direct naar inhoud
  • Verslag

(FR) Biologische inventarissen van de tijdens LIFE-Elia-RTE- en « LIFE 2 »-projecten ingerichte boscorridors, Verslag 2021

Tijdens het LIFE- Elia-RTE-project 2011-2017 werd er in totaal 430 ha van het Elia-netwerk ingericht om er nadien een alternatief beheer toe te passen en de biologische kwaliteit van de herstelde habitats te verbeteren. Daardoor wordt de impact van de beheeringrepen op lange termijn beperkt. Vanaf 2018 is Elia zich actief blijven inzetten voor een ecologisch vegetatiebeheer door een zogenoemd "LIFE2-project" op gang te brengen. Op eigen budget streeft Elia na de acties van het LIFE Elia-RTE-project te veralgemenen naar de schaal van alle boscorridors van het Belgische hoogspanningsnetwerk.

Tot dusver (eind 2021) wordt ongeveer 580 ha boscorridors beheerd om er biodiversiteit te maximaliseren. De ambitieuze doelstelling van Elia bestaat erin om de komende jaren 90 % van de boscorridors omvormen naar een duurzaam beheer. Dit proactieve beleid moet worden benadrukt, des te meer het sinds 2018 gepaard gaat met een biologische monitoring van de ontwikkelde sites. Deze monitoring wordt door Ecofirst uitgevoerd en heeft tot doel de evolutie van de ecologische waarde van de sites en de ontwikkelde biodiversiteit objectief te meten.

De in dit verslag voorgelegde inventarissen van 2021 maken deel uit van een voortzettingsperspectief t.o.v. voorgaande jaren en zijn bedoeld om de gegevensverzamelingen op nuttige wijze aan te vullen. Dit, met als doel in 2022 een volledig overzicht voor te leggen.


Elia Rapport2021 Cover