We maken gebruik van Cookies om uw bezoek op onze website te verbeteren.
Om meer te weten.

Ga direct naar inhoud
  • Verslag

(FR) Biologische inventarisaties uitgevoerd in het kader van het project LIFE Elia-RTE, Eindverslag 2020

Biologische inventarisaties werden in 2020 door Ecofirst uitgevoerd op gebieden die in het kader van het LIFE Elia-RTE-project ingericht werden evenals op nieuw ingerichte gebieden ("LIFE 2" na 2017). Inventarissen werden op verschillende taxonomische groepen gericht : planten, vleermuizen, vlinders, odonaten, sprinkhanen maar ook gerichte onderzoeken voor eikelmuizen. Deze inventarissen dienen om de evolutie van habitats en populaties van dier- en plantensoorten te karakteriseren om de effecten van de inrichtingen en veranderingen in de beheerspraktijken als gevolg van het LIFE-project aan te tonen. Dit rapport geeft een overzicht van de tijdens het LIFE Elia-RTE-project ingerichte gebieden met een nadruk op de toegevoegde waarde op het vlak van biologische diversiteit. Het verslag heeft tot doel de balans op te maken van de acties die tijdens het LIFE-project werden uitgevoerd om te beoordelen of de gedane investeringen een gunstig effect op de biodiversiteit hebben gehad en of ze nog zo'n gunstig effect kunnen hebben.

Rapport Monitoring 2020