We maken gebruik van Cookies om uw bezoek op onze website te verbeteren.
Om meer te weten.

Ga direct naar inhoud
  • Verslag

(FR) Biologische inventarisaties uitgevoerd in het kader van het project LIFE Elia-RTE, Eindverslag 2019

Biologische inventarisaties werden in 2018 en 2019 uitgevoerd door Ecofirst op sites waar ontwikkelingen plaatsvonden in het kader van het LIFE Elia-RTE-project. Verschillende taxonomische groepen waren het doelwit: planten, vleermuizen, vlinders, odonaten. Deze inventarissen hebben tot doel de evolutie van habitats en populaties van dier- en plantensoorten te karakteriseren om de effecten van de ontwikkelingen en veranderingen in de beheerspraktijken als gevolg van LIFE te belichten. Dit rapport geeft een overzicht van de sites die tijdens het LIFE Elia-RTE-project werden ontwikkeld vanuit het oogpunt van de toegevoegde waarde op het vlak van biologische diversiteit. Het is de bedoeling de balans op te maken van de acties die tijdens het LIFE-project zijn uitgevoerd om te beoordelen of de gedane investeringen een gunstig effect op de biodiversiteit hebben gehad of nog kunnen hebben. Dit rapport is het resultaat van verschillende gegevensanalyses die het mogelijk maken de evolutie van de sites te interpreteren. Het doel is om alle geïnventariseerde groepen te relateren aan het type ontwikkeling(en) en de omgevingsfactoren.

Godeau et al 2020 Inventaires biologiques réalisés à la suite du pro