We maken gebruik van Cookies om uw bezoek op onze website te verbeteren.
Om meer te weten.

Ga direct naar inhoud
  • Artikel

(FR) Biodiversiteitsvriendelijk beheer onder hoogspanningslijnen

Sinds 2011 voeren de Belgische en Franse  elektriciteitstransmissienetbeheerders experimenten uit om de bosweg onder hoogspanningslijnen om te vormen tot ecologische corridors. Als gevolg daarvan zijn zeven innovatieve acties die de veiligheid op het elektriciteitsnet en de biodiversiteit met elkaar verzoenen, in de praktijk gebracht langs 150 kilometer aan corridors in Frankrijk en België. Vandaag is het tijd om de balans op te maken, met zeer bemoedigende resultaten, zowel wat betreft de biodiversiteit als de geschatte financiële besparingen over een periode van dertig jaar. Deze door de Europese Commissie gesteunde acties (Life+ programma) zouden als model kunnen dienen voor het gehele Europese netwerk.


Godeau et Lesigne 2018 Gestion favorable à la biodiversité sous les ligne