We maken gebruik van Cookies om uw bezoek op onze website te verbeteren.
Om meer te weten.

Ga direct naar inhoud
  • Biologische inventarissen
  • Analyse en expertise

Vegetatie inventaris (Arcadis)

  • Mandaat Kwaliteitsbeoordeling van de habitats
  • Afgelopen 2019
  • Situering Limburg
Arcadis 03 R

In het kader van het opstellen van een natuurbeheerplan voor de veiligheidscorridor van de lijn "Van Eyck - Massenhoven" door Arcadis, kreeg Ecofirst de opdracht om de inventarisatie van de vegetatie van Europese habitats en Regionaal belangrijke biotopen langs de betrokken boscorridors uit te voeren.

De staat van instandhouding van Europese habitats en biotopen van regionaal belang werd vastgesteld op basis van een netwerk van inventarisatiepercelen.

Tot slot werden voor elke geïnventariseerde habitat aanbevelingen gedaan voor het beheer op korte en middellange termijn, rekening houdend met de ecologische doelstellingen en de veiligheidseisen t.o.v. de hoogspanningslijn.