We maken gebruik van Cookies om uw bezoek op onze website te verbeteren.
Om meer te weten.

Ga direct naar inhoud
  • Biologische inventarissen
  • Beheerplan

Spoorwegnet (Infrabel)

  • Mandaat analyse van het potentieel, beheeraanbevelingen
  • Afgelopen 2019
  • Situering België (Liège-Leuven)
Infrabel 08 R
  • 8 km spoorwegbermen op Vlaanderen en Wallonië
  • 18 ha gevarieerde habitats

Het onderhoud van het spoorwegnet heeft enige invloed op de biodiversiteit. Om deze impact te beperken, heeft Infrabel Ecofirst een specifieke studie laten uitvoeren op lijn 36 (Luik-Leuven). De dubbele doelstelling van die analyse is enerzijds de toestand van de biodiversiteit op bepaalde delen objectiveren en anderzijds alternatieve beheermaatregelen voorstellen die economisch en ecologisch voordelig zijn.

Het potentieel voor alternatief beheer is geformuleerd op basis van biologische inventarisaties en van een door ons opgestelde typologie van de geïnventariseerde habitats.