We maken gebruik van Cookies om uw bezoek op onze website te verbeteren.
Om meer te weten.

Ga direct naar inhoud
  • Europese projecten

Onderzoeksproject PADDLe

  • Mandaat Onderzoek, Audit bij beheerders van lijninfrastructuren
  • Lopend 2021-2023
  • Situering Wallonië n Frankrijk
Image Paddle
  • 4 betrokken netwerkbeheerders: waterwegen, spoorwegen, wegen, electriciteit
  • 8 casestudies van beheerpartnerschappen
  • 3 betrokken partners in België en Frankrijk

Het PADDLe-project (Partenariats de gestion Durable des Dépendances vertes des infrastructures Linéaires de transport - Partnerschappen voor het duurzaam beheer van de groene ruimtes van lineaire infrastructuren) is een driejarig onderzoeksproject (2021-2023) dat voortvloeit uit de 2020-oproep tot het indienen van onderzoeksvoorstellen in het kader van het ITTECOP-programma (Infrastructures de Transport, Territoire, Ecosystèmes et Paysages - Vervoersinfrastructuur, Grond, Ecosystemen en Landschappen).

Het doel is de partnerschappen te bestuderen die met derden zijn aangegaan voor het beheer van de groene ruimtes van 4 soorten lineaire vervoersinfrastructuren: het spoorwegnet, het wegennet, de waterwegen en het hoogspanningsnet. Aan de studie, die is uitgevoerd door INRAE, de Gustave Eiffel-universiteit en Ecofirst, wordt meegewerkt door onderzoekers, sociologen, juristen en ecologen.

Na de identificatie van voorbeeldige casestudies wordt een veldbezoek aan de sites gepland met het oog op de opstelling van een ecologische diagnose, een studie van de technische en economische levensvatbaarheid, een juridische studie van de partnerschapsovereenkomsten en tenslotte een studie van de psychologische factoren van de verandering. Aan het eind van het proces zullen uitwisselingsworkshops worden gehouden om de geïdentificeerde duurzame partnerschapsmodellen te valideren.