We maken gebruik van Cookies om uw bezoek op onze website te verbeteren.
Om meer te weten.

Ga direct naar inhoud
  • Concrete inrichtingen
  • Analyse en expertise

Project Elia - Oostlus

  • Mandaat Onderhandelingen, veldexpertise
  • Lopend 2019-2023
  • Situering Oosten van provincie Luik
Boucle De Est2
  • 25 km Hoogspanningslijn
  • 5 betrokken gemeenten
  • meer dan 40 betrokken privé en publieke boseigenaars

Dit grootschalige project werd door Elia in 2015 opgestart en heeft tot doel de bovengrondse verbindingen in Oost-België te versterken. Het project, dat uit verschillende stappen bestaat, voorziet in de vervanging van een bestaande 70 Kv-lijn door een 110 Kv-lijn.

Tijdens Step 2, die in 2018 van start ging, onderhandelde Ecofirst in opdracht van Elia met privé- en openbare grondeigenaars over de kapping van bomen om de werkzaamheden vlot te laten verlopen en de veiligheid van de lijn op lange termijn te verzekeren.

Heraanplantingen ter compensatie van de gekapte bomen werden door Ecofirst, in overleg met DNF en de eigenaars uitgevoerd.