We maken gebruik van Cookies om uw bezoek op onze website te verbeteren.
Om meer te weten.

Ga direct naar inhoud
 • Analyse en expertise
 • Beheerplan

Nassonia Project

 • Mandaat Bosbouwexpertise, strategische visie
 • Lopend Lange termijn project, startjaar 2018
 • Situering Wallonië (Domeinbos van Saint-Michel-Freyr)
Nassonia GJ
 • 1650 ha bos
 • 2018 startjaar van het project
 • 3 strategische doelstellingen
 • 80 jaar : een 80-jarige visie voor het masterplan

Nassonia, een project van co beheer van het staatsbos van Saint-Michel-Freyr door Wallonië (de dienst Natuur en Bos van de Waalse Overheidsdienst) en de Stichting Pairi Daiza, beoogt een vernieuwend beheer van soorten en natuurlijke habitats om dit bos weerbaarder te maken.

Nassonia wil een laboratorium zijn dat openstaat voor onderzoek in een hele reeks onderwerpen en dat de uiteenlopende en complementaire vaardigheden van talrijke actoren samenbrengt rond een gemeenschappelijk thema: het bos.

Het bos zal blijven zoals het nu is, toegankelijk voor wandelaars om het uitzonderlijke karakter ervan te delen en hen uit te nodigen tot een sterke ervaring. Het bos zal dus een rol spelen bij de bewustmaking van het belang van dit ecosysteem.

Het Nassonia-project heeft drie strategische doelstellingen:

 • Hernatuurlijk maken van het bos om natuurbehoud te ontwikkelen en de biologische basis voor de werking van het ecosysteem te herstellen
 • Een betoverend belevenis van het bos en van zijn gebruik maken. Dit om een diffuse toerisme en een aangepast onthaal van het publiek te ontwikkelen, en tegelijkertijd de mens opnieuw in contact met de natuur te brengen;
 • De kwaliteit, de lokale verwerking en de duurzaamheid van bosproducten maximaliseren om aan te tonen dat biodiversiteit verzoenbaar is met de lokale economie.

Zes sleutelvisies vertegenwoordigen de toekomst van dit bos en de rol die het op lange termijn zal spelen:

 • het bos als een hotspot voor biodiversiteit
 • het bos als een plaats waar mens en natuur met elkaar in contact komen
 • het bos als een menselijk, wetenschappelijk en cultureel laboratorium
 • het bos als een land in economische overgang
 • het bos als een sterke kracht voor actie onder leiding van een groep actoren
 • en het bos als een toekomstig nationaal park.

Ecofirst staat in voor de sturing van het project, in samenwerking met de Stichting Pairi Daiza en de Service Public de Wallonie (SPW).