We maken gebruik van Cookies om uw bezoek op onze website te verbeteren.
Om meer te weten.

Ga direct naar inhoud
 • Analyse en expertise
 • Beheerplan

Nassonia Project

 • Mandaat Bosbouwexpertise, strategische visie
 • Lopend Lange termijn project, startjaar 2018
 • Situering Wallonië (Domeinbos van Saint-Michel-Freyr)
Nassonia 2
 • 1650 ha bos
 • 3 betrokken gemeenten
 • 80 jaar : duur van het contract, een visie aangepast aan de tijdschaal van het bos en aan de natuurlijke processen die het beheersen

Via een projectoproep die in 2017 werd gelanceerd, besloot het Waalse Gewest de hulp in te roepen van een partner voor het opzetten van een innovatief experimenteel medebeheer van de soorten en natuurlijke habitats die aanwezig zijn in het staatsbos van Saint-Michel-Freyr. De Stichting Pairi Daiza werd door de Waalse regering gekozen om deze rol te vervullen.

Dit project wordt op het terrein uitgevoerd door een gemengd publiek-privaat team. Het bestaat uit de drie DNF-agenten van de triages van het staatsbos van Saint-Michel Freyr, hun brigadier, een ambtenaar van de directie Marche-en-Famenne en het hoofd van de houtvesterij Nassogne. De Stichting heeft drie projectleiders van Ecofirst aangesteld.

Teneinde de acties die al vele jaren in dit Waalse proefgebied worden uitgevoerd, voort te zetten, wil het team dat verantwoordelijk is voor het project van Nassonia een open laboratorium maken dat vijf ambities uitstraalt :

 • De veerkracht van de bossen vergroten
 • « Rewilding »
 • Het publiek in staat stellen het bos te beleven
 • Iedereen bij het bosbeheer betrekken
 • Een showcase zijn voor de milieu-uitdagingen die we moeten aangaan

Sinds 2018 werkt het Nassonia-team, vergezeld van lokale stakeholders en burgers, aan twee basisdocumenten: het masterplan en het bosbeheerplan. Tegelijk met deze reflectie, werden vele concrete acties uitgevoerd binnen het bos (herstel van habitats, diversificatie van de bestanden, wetenschappelijke monitoring, enz.)