We maken gebruik van Cookies om uw bezoek op onze website te verbeteren.
Om meer te weten.

Ga direct naar inhoud
 • Biologische inventarissen

Inventaris van de taluds van de spoorwegen met het ONF-SNCF

 • Mandaat Biodiversity engineering, kartering
 • Lopend 2021-2023
 • Situering Frankrijk : Yonne, Essonne en Seine-et-Marne
Image ONF SNCF
 • 2 lijnen SNCF
 • 250 km taluds langs die 2 lijnen SNCF
 • 53.000 ha door het ONF beheerde groene ruimtes langs dat netwerk
 • 0 fyto : een nul fyto doelstelling voor het beheer van de spoorwegbermen

Het ONF (Office National des Forêts ) is belast met het beheer van de vegetatie aan de randen van bepaalde SNCF-spoorlijnen en gaf Ecofirst de opdracht een milieu-expertise langs die spoorwegen uit te voeren. Het ONF heeft de toestand van de vegetatie in kaart gebracht en voert werkzaamheden uit om de veiligheid van de passagiers en de doeltreffendheid van het spoorvervoer te garanderen, zonder gebruik te maken van fytociden. In Frankrijk (en in heel Europa) streven inderdaad steeds meer infrastructuurbeheerders naar een "nul-fyto"-doelstelling. Er moeten milieuvriendelijke oplossingen worden ontwikkeld om de vegetatie te beheren zonder fytociden!

In het kader van de actieplanning van het ONF is Ecofirst verantwoordelijk voor de identificatie van het bestaande biologische belang en het potentieel voor herstel van de biodiversiteit in deze groene ruimtes.

Onze bijdrage bestaat uit drie opdrachten die erop gericht zijn de bestaande situatie te beschrijven, innoverende beheersmethoden voor te stellen en de effecten daarvan objectief te evalueren:

 • 1 • Opdracht 1 - Cartografische overschrijving van gegevens over milieuregelgeving en beschikbare wetenschappelijke gegevens
 • 2 • Opdracht 2 - Opstellen van indicatoren voor de monitoring van de gewone biodiversiteit
 • 3 • Opdracht 3 - Het uitvoeren van veldinventarisaties