We maken gebruik van Cookies om uw bezoek op onze website te verbeteren.
Om meer te weten.

Ga direct naar inhoud

Inrichtingen t.v.v. de biodiversiteit i.h.k.v. Step 2 van project Oostlus

  • Mandaat Opstellen en uitvoering van landschappelijke projecten
  • Lopend 2019-2023
  • Situering Oosten van provincie Luik
BDE2 P31 Restauration prairie humide Périmètre
  • 5 betrokken gemeenten
  • 25 verschillende inrcihtingen

In het kader van de grote infrastructuurprojecten die Elia uitvoert (Oostlus, step 2), neemt Ecofirst deel aan de ondersteuning van de betrokken gemeenten bij de uitvoering van landschappelijke inrichtingen en acties ten voordele van de biodiversiteit op hun hele grondgebied.

Ecofirst gebruikt de deskundigheid van zijn hele team (biologen, bosbouwers, onderhandelaars) om de gemeenten de meest relevante ontwikkelingen voor te stellen naar gelang van het betrokken gebied en de plaatselijke ecologische problematiek. Op basis van een door Ecofirst opgesteld opportuniteitsverslag selecteren de gemeenten de uit te voeren projecten en doen zij een beroep op de technische kennis van Ecofirst om deze acties uit te voeren. Dit in samenwerking met de lokale actoren (DNF en DCENN, Parcs Naturels, Contrat de Rivière, Syndicats d’initiative en gemeentelijke overheden).

Door deel te nemen aan het beheer van de fondsen die deze projecten kunnen ondersteunen, zorgt Ecofirst ook voor de administratieve follow-up van de financiering van de ontwikkelingen.


Voorbeelden van de geplande inrichtingen dankzij de financiering van Elia:

  • Inrichtingen gebonden aan het water: bestrijding van Reuzenbalsemien, beschutplaatsen voor vissen, poelenaanleg
  • Aanplantingen in landbouwgebied (hagen, boomgaarden, agroforestry, …) in bossen (bosranden, …)
  • Landschappelijke inrichtingen voor het grote publiek: heraanleg van uitzichtpunt, wandelpad, picknickplaats, kijkhut, …
  • Andere inrichtingen: aanleg nestkasten, opstellen infoborden, opstellen van een project rond duurzaam bosbeheer in samenwerking met de « Collectif Forêt » (« Dynamisation et gestion durable de la forêt sur Malmedy, Stoumont et Stavelot »).

Persoversicht: