We maken gebruik van Cookies om uw bezoek op onze website te verbeteren.
Om meer te weten.

Ga direct naar inhoud
 • Concrete inrichtingen

Hoogspanningsnet van Elia

 • Mandaat Veldexpertise, Biodiversity engineering
 • Lopend 2018-2023
 • Situering België
2018 07 12 17 27 41
 • 40 ha / jaar boscorridors in te richten
 • 3 Gewesten betrokken
 • 5 teamleden betrokken

In aansluiting op het Europese project LIFE Elia-RTE (2011-2017, onder leiding van Ecofirst), staat de samenwerking in voor de realisatie van inrichtingen ten gunste van de biodiversiteit in de veiligheidscorridors door Belgische bossen. Het vennootschap Ecofirst zet deze acties in heel België in, in de drie Belgische talen.

Afhankelijk van de lokale context worden verscheidene inrichtingen opgezet:

 • 1 Aanplanting of herstel van gestructureerde bosranden
 • 2 Begrazing of maaien van de vegetatie door lokale landbouwers
 • 3 Aanplanting van boomgaarden met wilde fruitbomen
 • 4 Herstel van natuurlijke habitats (heiden, moerassen, weiden)
 • 5 Graven van poelen
 • 6 Bestrijding van invasieve soorten

Andere opdrachten worden gezamenlijk uitgevoerd:

 • 1 Vergunningsaanvragen
 • 2 Onderhandelingen en berekening van tegemoetkomingen met (privé als publieke) eigenaars
 • 3 Bosbouwkundige expertise

De samenwerking leidt het project van A tot Z, van het in kaart brengen van de mogelijkheden tot de opvolging van de werkzaamheden, met inbegrip van de onderhandelingen met de eigenaars van de betrokken percelen en het opstellen van een lastenboek.