We maken gebruik van Cookies om uw bezoek op onze website te verbeteren.
Om meer te weten.

Ga direct naar inhoud
  • Beheerplan

Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit

  • Mandaat Inspanningsverbintenis
  • Afgelopen 2018-2021
  • Situering Vlaanderen
Green Deal 01
  • 2018 tekenjaar van de overeenkomst

Het Vlaamse Gewest heeft in 2018 een instrument gecreëerd om bedrijven aan te moedigen actief rekening te houden met biodiversiteit en deze in hun bedrijf en structuur te integreren : https://www.lne.be/green-deals.

Op vrijwillige basis kan elk bedrijf zich ertoe verbinden zijn impact op de biodiversiteit te verbeteren. De eerste stap bestaat meestal uit een biodiversiteitsbeheersplan op het berdijfsterrein te laten uitvoeren. Ecofirst, als ondertekenaar van meet af aan, treedt op als “Adviseur biodiversiteit en bedrijven” en biedt zijn expertise in natuurbeheer aan bedrijven die inspanningen wensen te doen.

De belangrijkste missie is het opstellen van biodiversiteitsbeheersplannen voor elk industrieel, semi-natuurlijk of stedelijk gebied.