We maken gebruik van Cookies om uw bezoek op onze website te verbeteren.
Om meer te weten.

Ga direct naar inhoud
  • Beheerplan

Biodiversiteitbeheerplan (Colruyt Groep)

  • Mandaat Expertise et biodiversity engineering
  • Afgelopen 2018
  • Situering Vlaanderen (Vlaams-Brabant)
Plan Colruyt

In het kader van de Masterclass "Adviseur biodiversiteit en bedrijven" (Interreg-project "2B Connect") werd een biodiversiteitsplan opgesteld voor de site "Laekebeek" van de Groep Colruyt in Lot.

Dit 17 ha grote terrein bestaat voornamelijk uit bemeste en begraasde weiden, afgewisseld met populierenrijen. Ook de begroeide terreinen rond de loodsen en kantoren werden inbegrepen. Na een beschrijving van het werkgebied en van elk perceel werd het potentieel voor verbetering van het beheer zowel op kaart als op het vlak van werkplanning vastgelegd, samen met een voorspelling van de evolutie van de beheerskosten. Hierbij werd rekening gehouden met de landschappelijke identiteit van de site en de beperkingen die verbonden zijn aan de activiteit van de Colruyt Groep.

Ten slotte werd samen met de milieudienst een Biodiva-scan van het bedrijf uitgevoerd om de voornaamste verbeterpunten binnen de structuur zelf te identificeren.