We maken gebruik van Cookies om uw bezoek op onze website te verbeteren.
Om meer te weten.

Ga direct naar inhoud
 • Concrete inrichtingen
 • Beheerplan

Beheer van het domein van Monastère d’Hurtebise

 • Mandaat Duurzaam beheer onroerend goed
 • Lopend sinds 2019
 • Situering Wallonië, gemeente Saint-Hubert
Hurtebise 2
 • 60 ha grond in beheer
 • 40 ha landbouwgronden
 • 20 ha bos
 • 1 duurzaam beheer

Na een grondexpertise en de aankoop van bosgronden in de omgeving van het klooster van Hurtebise heeft de religieuze gemeenschap het beheer van haar eigendommen toevertrouwd aan Ecofirst.

Sinds twee jaar werkt Ecofirst nauw samen met de gemeenschap om milieuvriendelijke acties uit te voeren en de waarde van het bestaande bosdomein te verhogen.

Ecofirst geeft dagelijks advies, stelt beheersrichtlijnen voor, maakt de uitvoering van acties mogelijk door het opstellen van subsidieaanvragen en treedt op als tussenpersoon voor alle contacten die nodig zijn voor de succesvolle uitvoering ervan (contacten met aannemers, opstellen van bestekken, enz.).

Het gaat om een multifunctioneel beheer op basis van voorstellen voor bosbouw, landbouw, milieu of beheer van openstelling.

De door Ecofirst uitgevoerde acties zijn gevarieerd:

 • In kaart brengen
 • Grondevaluatie en bosbouwexpertise
 • Opstellen van ecologische hersteldossiers: PwDR-project (Subsidie Waals Gewest), aanleg van kleine landschapseleme,ten (KLE’s), enz.
 • Bosbouwkundig advies: bosbouwkundige werkzaamheden zoals markeringen, snoeien, opstellen van bestekken en toezicht op de werkzaamheden, verkoop, enz.
 • Opstellen van een beperkt beheerplan